th Thai

4 จุดบอดของ “รถบรรทุก” ที่ไม่ควรไปอยู่ใกล้ อันตรายสุดๆ....

13164

1) ด้านขวารถ

คนขับรถบรรทุกจะไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งขนาบข้างมาทางด้านขวา ซึ่งเขาจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราขับรถแซงหน้าหรือเทียบเท่าหน้ารถ ดังนั้นจึงควรขับรถให้ห่าง จากบริเวณนี้

2) ด้านหน้ารถ

 

หากมีเด็กเล็กยืนบริเวณหน้ารถตรงช่วงเงาดำ จะทำให้คนขับไม่เห็นเด็ก หรือแม้กระทั่งเป็นรถยนต์คันเล็กคนขับรถบรรทุกก็ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นคนขับรถบรรทุกจึงควรเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้า 3-4 ช่วงคันของรถยนต์ 

3) ด้านหลังรถบรรทุก

 

คนขับรถบรรทุกจะไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้เลย เพราะห้องโดยสารของรถบรรทุกมีความสูง และอาจจะมีสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์บดบังสายตา ดังนั้นผู้ที่ขับรถตามหลังรถบรรทุกจึงควรเว้นระยะห่างของรถไว้อย่างน้อย 20-25 คันของระยะรถยนต์

4) ฝั่งซ้ายของรถบรรทุก

 

เป็นมุมที่คนขับมีโอกาสเห็นรถคันอื่นได้น้อยมาก หรืออาจเห็นได้แค่เพียงมุมเล็กๆ เท่านั้น ดังนั้นคนขับรถบรรทุกและคนที่ขับรถมาข้างรถบรรทุกควรระมัดระวังให้มาก หรือเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นมาชิดบริเวณดังกล่าว 

เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากค่ะ เพราะมีตัวอย่างหลายรายเลยทีเดียวที่ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากจุดบอดของรถบรรทุก เห็นแบบนี้แล้วแชร์เก็บไว้เลย


Cr. Kaijeaw.com