th Thai
  • สินค้าของเรา

TIK1-รถโม่ปูน-6ล้อ-ISUZU-DECA

TIK1-รถโม่ปูน-6ล้อ-ISUZU-DECA เก่าญี่ปุ่น 🇯🇵🇯🇵

โม่ปูน 3.2 คิว 220แรงม้า เครื่องยนต์ 6HH1 6สูบ ทะเบียนพร้อม

รายละเอียดอื่นๆ

Additional information