th Thai
  • สินค้าของเรา

ST48-รถบรรทุก-10ล้อ-ISUZU-GIGA

ST48-รถบรรทุก-10ล้อ-ISUZU-GIGA  2 เพลา เก่าญี่ปุ่น 🇯🇵🇯🇵

360แรงม้า 6สูบ เครื่องยนต์ 6WA1 หัวครัชซี ยาว 7.50 เมตร ทะเบียนพร้อม

รายละเอียดอื่นๆ

Additional information