th Thai
  • สินค้าของเรา

RT7-รถบรรทุก-10ล้อ-ISUZU-โรโบคอป

RT7-รถบรรทุก-10ล้อ-ISUZU-โรโบคอป

220 แรงม้า 6 สูบ เครื่องยนต์ 6HH1 ยาว 6.70 เมตร (เว้นเครน) ติดตั้งเครน UNIC 3ตัน 5ปลอก 6เหลี่ยม ทะเบียนพร้อม

รายละเอียดอื่นๆ

Additional information