th Thai
  • สินค้าของเรา

MIX12-รถบรรทุก-6ล้อ-ISUZU-NPR130

MIX12-รถบรรทุก-6ล้อ-ISUZU-NPR150 

130แรงม้า 4 สูบ เครื่องยนต์ 4JJ1 หัวครัชซี รญี่ปุ่นทั้งคัน
กระบะเหล็กแผงข้างเหล็ก ยาว 5.30 เมตร กว้าง 2.20 เมตร แผงข้างสูง 30 ซม. 
ทะเบียนพร้อม

รายละเอียดอื่นๆ

Additional information