th Thai
  • สินค้าของเรา

AC2-รถโม่ปูน-ISUZU-ROCKY

(รหัสสินค้า AC-2)
รถโม่ปูน 6 ล้อ🚛💨 ISUZU ROCKY โม่ปูน 2.8 คิว
195แรงม้า 6สูบ เครื่อง 6HE1 🔥 เก่าญี่ปุ่นi5

รายละเอียดอื่นๆ

Additional information

Model