FOLLOW US : 
     
จำนวนผู้เข้าชม
สินค้าทั้งหมด
1309 สินค้า
CNP-12 ตู้ทำความเย็น
CNP-12 CNP-12 ตู้ทำความเย็น ตู้ทำความเย็น ขนาดด้านนอก ยาว 5.95 เมตร สูง 2.17 เมตร กว้าง 2.20 เมตร คานกว้าง 84 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.78 เมตร สูง 2 เมตร กว้าง 2.05 เมตร
CNP-12 CNP-12 ตู้ทำความเย็น ตู้ทำความเย็น ขนาดด้านนอก ยาว 5.95 เมตร สูง 2.17 เมตร กว้าง 2.20 เมตร คานกว้าง 84 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.78 เมตร สูง 2 เมตร กว้าง 2.05 เมตร
CNP-12 CNP-12 ตู้ทำความเย็น ตู้ทำความเย็น ขนาดด้านนอก ยาว 5.95 เมตร สูง 2.17 เมตร กว้าง 2.20 เมตร คานกว้าง 84 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.78 เมตร สูง 2 เมตร กว้าง 2.05 เมตร
CNP-12
CNP-12 ตู้ทำความเย็น
ขนาดด้านนอก ยาว 5.95 เมตร สูง 2.17 เมตร กว้าง 2.20 เมตร คานกว้าง 84 เซนติเมตร
ขนาดด้านใน ยาว 5.78 เมตร สูง 2 เมตร กว้าง 2.05 เมตร